הלוואה על חשבון קרן ההשתלמות - ההלוואה הזולה ביותר - חיסכון בכסף