הסבר על השקעות - מדריך כללי

הסבר על השקעות – מבוא לחוסך המתחיל

הסבר על השקעות לאלו הוא קריטי לעתיד שלכם. חסכתם כסף? מצוין! אבל מה עושים איתו עכשיו? איך אפשר למנף את כספינו? בכתבה שהכנתי לכם, אסביר באופן פשוט את אפיקי ההשקעה העיקריים כדי לשפוך מעט אור על תחום ההשקעות.

הסבר על השקעות – מהי השקעה ומה ההבדל בינה לבין חיסכון?

חיסכון הינו החלק מההכנסה שאיננו משתמשים בו לצריכה. כלומר, אם אני מרוויח עשרת אלפים בחודש ומוציא באותו חודש שמונת אלפים על צריכה, אני חוסך אלפיים. את החיסכון ניתן לצבור בחשבון הבנק בעו"ש, להחביא מתחת לבלטות או לבחור להשקיעו. השקעה היא העברת סכום כסף לאפיק שעשוי להשיא לנו רווח באופן כלשהו, למשל: השבחת ערך נכס שרכשנו (עליית מחיר נדל"ן, עליית מחיר מניה וכו' ), ריבית (על פיקדון או החזקה באג"ח), השתתפות ברווחי חברה שאנו מחזיקים במניותיה (דיבידנד), דמי שימוש בנכס (שכר דירה) וכו'.
אחרי הבסיס, הסבר על השקעות מחייב הבנת מספר מושגים נוספים. נניח כי נחסכנו סכום כסף מסויים ועתה אנו מעוניינים להשקיעו. מה עלינו לשקול ואילו אפיקים עיקריים עומדים בפנינו? באלו אפיקים נוכל לחסוך בעלויות המימון, הריביות והתקורה מול הבנק?

רגע לפני ההשקעה – מה חשוב לדעת?

 • מה פרק הזמן שבו אנו מעוניינים להשקיע?
 • מה חשיבות הנזילות? (להבהרה: נזילות הינה מדד למהירות שבה ניתן להמיר השקעה לכסף. כך למשל השקעה במט"ח או מניות בעלי סחירות גבוהה נחשבות לנזילות כי ניתן למכור אותן מיידית. לעומת זאת, השקעה בנדל"ן נחשבת ללא נזילהֿ, מכיוון שהיא דורש תהליך מכירה ארוך יחסית).
 • מה רמת הסיכון שאנו מוכנים "לשים" את הכסף שלנו ומה שיעור הרווח שלו אנו מצפים? הציפיה היא שככל שהסיכון הטמון בהשקעתנו גבוה יותר כך תוחלת הרווח תיהיה גדולה יותר.
 • כמה עולה לנו אפיק השקעה מסוים בהיבט של ריבית, עלות השקעה כו׳. כיצד ניתן לחסוך כסף במקרים של השבחת דירה למכירה, דמי ניהול בתיק מניות ועוד.

כשבוחנים לעומק הסבר על השקעות, אי הגדרה ראשונית של העדפותינו עשויה להוביל להשקעה לא נכונה. כך למשל, אם חסכנו סכום של 300 אלף ש"ח וחשוב לנו שהסכום יהיה נזיל, לא כדאי להשקיעו בנדל"ן שכן אם נרצה להשתמש בסכום לייעודו המקורי, יקח לנו זמן עד שנמכור את נכס הנדל"ן ונוכל להשתמש בכסף לצורך זה.

באותו עניין, אם עלינו לשלם בסכום האמור עבור בית שרכשנו, נעדיף לא להשקיעו במניה ספקולטיבית. מניה כזו עשויה אמנם להשיג רווחים גבוהים, אך בסבירות גבוהה עלולה להוביל גם להפסדים ניכרים. בהתאמה, אפיקי ההשקעה מסווגים לפי רמות סיכון, נזילות וכו'. לדוגמאֿ, אגרות חוב סחירות נחשבות כאפיק השקעה סולידי, בהתאם לדירוג האג"ח, ולנזילות שכן הן ניתנות למסחר בכל יום, במידה ויש להן ביקוש.

הסבר על השקעות – כמה מילים על שוק ההון

מניות נחשבות כאפיק השקעה בעל רמת סיכון גבוהה יותר אך בעל נזילות גבוהה. בתוך אפיק המניות יש מניות שנחשבות בטוחות יחסית, וכאלו שנחשבות מסוכנות יותר (מניות ספקולטיביות). תוכניות חיסכון נחשבות לבטוחות אך הן בעלות נזילות נמוכה. בתוכניות אלו ניתן לפדות את הכסף על פי תנאי תוכנית החיסכון – כל כמה זמן יש "תחנות יציאה" ומתי תוכנית החיסכון נפתחת, או יותר נכון מסיימת. ככלל, אפיקי השקעה שנחשבים מסוכנים הינם השקעה באופציות ומעו"ף (מכשירים עתידיים ופיננסיים).

הסבר על השקעות

השלב הבא: צלילה לסוגי האפיקים בשוק ההון

מניות

המניות נסחרות בבורסה בכל שעות המסחר כך שניתן למכור אותן בכל עת בה תחפצו, זאת כמובן תחת מגבלות היצע וביקוש ולקבל את שווין הנוכחי במזומן. בניגוד לאגרות חוב או רכיבים אחרים שאינם מנייתים, מניות עשויות להתנהג לעיתים קרובות בצורה תנודתית והפכפכה למדי בטווח הקצר. במילים אחרות, מחיר מניה יכול לזנק מעלה או לצנוח מטה בעשרות אחוזים בפרקי זמן קצרים מאוד, אפילו של שעות בודדות, לאור ידיעה חיובית או שלילית בנוגע למצבה או עתידה הפיננסי של החברה. בנוסף, במקרה של פשיטת רגל של החברה, מחזיקי המניות הינם הנושים האחרונים ברשימת הזכאים לנכסי החברה לאחר פירוקה.

לאור זאת, הסיכון הכרוך בהשקעה במניות הוא הגבוה ביותר מבין כל רכיבי ההשקעה הנסחרים בשוק ההון (פרט לאופציות). נמשיך במבוא הסבר על השקעות בלהבין את התנהגותן הבסיסית של המניות:

לאורך זמן רב, שוק המניות מניב בממוצע תשואה של 11-12% אך מנגד, הוא גם בין המסוכנים ביותר עבור משקיע לא מיומן.

באופן כללי, מחיר המניה מתנהג בצורה אקראית שאינה ניתנת לחיזוי בטווח הקצר. אולם, קיים קשר הדוק בין ביצועי החברה (רווחים/הפסדים ובעיקר סך המזומנים שהיא מזרימה לקופתה) לבין התנהגות מחיר המניה בטווח הארוך (עלייה/ירידה). יחד עם זאת, מחיר המניה עשוי להיות מושפע מגורמים נוספים כגון המצב הביטחוני והכלכלי בשוק, המלצות של אנליסטים לגבי מידת האטרקטיביות של המניה ועוד. ההיסטוריה מלמדת כי שוק המניות מניב בממוצע תשואה של 11-12% מידי שנה ומנצח כל רכיב השקעה אחר בטווח הארוך. לכן מניות הינן רכיב ההשקעה הרווחי ביותר, המאפשר הגדלה משמעותית של שווי השקעותיכם והתמודדות טובה כנגד עליית האינפלציה.

החיסרון הגדול ביותר של מניות הוא השקעה בידי משקיע לא מיומן או לחילופין כזה שיכול להיות זקוק לכסף בזמן קצר יחסית. הסיבה העיקרית לך שישנם הרבה תנודות בשוק המניות ולפעמים צריך ״לקחת אויר״ ולחכות לעיתים שנים רבות עד שההשקעה מוכיחה את עצמה. בכל מקרה, אפיק זה מחייב הבנה עמוקה או ייעוץ מקצועי צמוד.

אגרות חוב

(אג”ח) היא שטר חוב המונפק על ידי המדינה או חברה כלשהי כנגד קבלת הלוואה מהמשקיע. אגרות החוב מהוות כלי בידיהן (של המדינה או החבררה המנפיקה) לגיוס הון מהציבור ו/או ממשקיעים מוסדיים (בנקים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וכו'). המטרה היא מימון פעילותן. כשאתם קונים אג”ח אתם למעשה מלווים כסף למנפיק האג”ח לתקופה ידועה מראש (מועד הפרעון). מובן כי לא תהיו מעוניינים להלוות כסף לגוף כלשהו ללא כל תמורה. אי לכך, מתחייב מנפיק האג”ח לשלם לכם ריבית (קופון) ו/או הצמדה על ההלוואה שנתתם לו. הריבית משולמת אחת לשנה או מספר פעמים בשנה בהתאם לתנאי האג”ח.

הסבר על השקעות באג״ח מחייב התמקדות בשני סוגי עיקריים: אג”ח ממשלתיות ואג”ח קונצרניות (אג”ח של חברות). רכישת אג”ח ממשלתית שקולה למתן הלוואה למדינה ואילו רכישת אג”ח קונצרנית היא למעשה מתן הלוואה לחברה ציבורית הנסחרת בבורסה. אגרות החוב השונות נסחרות בבורסה בכל ימי המסחר כך שניתן למכור אותן למעשה בכל עת שתחפצו בכך.אולם, מכירת האג”ח לפני מועד הפרעון שלה, כלומר לפני נקודת הזמן בה המלווה יחזיר לנו את הכסף והריבית במלואם, עשויה להוביל לקבלת חלק מהריבית המובטחת בלבד, ולעיתים אף הפסד כספי בשל ירידה זמנית במחיר האג”ח.

 מכירת האג”ח לפני מועד הפרעון שלה עשוי להוביל להפסד כספי.

השקעה באג”ח ממשלתית היא השקעה בטוחה יחסית, כיוון שקיים סיכון נמוך בלבד שהמדינה לא תעמוד בהתחייבותה להחזיר את הכסף ולשלם את הריבית למשקיע. הסיכון טמון אם כן בעיקר בירידה בערכו של המדד או המטבע אליו צמודה האג”ח (במקרה של מכירת האג”ח לפני מועד הפדיון). בהתאם לכך, התשואה המתקבלת מהשקעה באג”ח ממשלתיות היא נמוכה יחסית ונעה סביב אחוזים בודדים .

התשואה המתקבלת מהשקעה באג”ח קונצרני גבוהה יותר בדרך כלל. זאת בשל הסיכון הגדול יותר שהחברה המנפיקה את האג”ח תקלע לקשיים כספיים וכתוצאה מכך תתקשה להחזיר את החוב למשקיע. במקרה כזה, יאבד המשקיע חלק או כל סכום ההשקעה. לכן, אם רוצים לידע את הציבור על סיכון נמוך יותר הכרוך בהשקעה באג”ח קונצרניות מסוימת, פונות חלק מהחברות המנפיקות אג”ח לחברות דירוג המדרגות את רמת הסיכון של החברה, כלומר את מידת הסיכון שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבותה להחזיר את ההלוואה למשקיע. חברות בעלות דירוג גבוה יותר יהיו אמנם בעלות סיכון נמוך יותר, אך עדיין אין בכך עירבון מוחלט להחזר החוב למשקיע.

פקדונות

בכל הסבר על השקעות הפקדונות בבנק המוכרים לכל אחד מכם, הם אפיק השקעה סולידי למדי. אפיק זה מאפשר להשקיע כספים לתקופת זמן מוגדרת מראש, הנעה בין יום בודד ועד למספר שנים, ולקבל ריבית מסויימת על ההשקעה בסיום התקופה.

קיימים מספר סוגים של פקדונות:

 • פקדונות שקליים המתנהלים בשקלים ומניבים ריבית קבועה וידועה מראש.
 • פקדונות שהריבית עליהם צמודה לשינויים במדד המחירים לצרכן.
 • פקדונות הצמודים לשער של מטבע חוץ (מט”ח).
 • פקדונות במט”ח.
 • פקדונות מובנים שהריבית עליהם נקבעת על פי נוסחה המבוססת על שינוים בערכו של גורם מסויים.

באופן כללי, היתרון המרכזי של הפקדונות הוא ברמת הסיכון הנמוכה יחסית הכרוכה בהשקעה בהם. למרות זאת, יהיה עליכם לסגור את כספכם בפקדון לתקופה ארוכה מאוד על מנת לקבל ריבית אטרקטיבית יותר. אי לכך, ההשקעה ברכיבים האחרים תהיה רווחית יותר. בדרך כלל, כאשר הריבית על השקל גבוהה, ייהנה המשקיע מריבית גבוהה על פיקדונו וכאשר בוחר נגיד בנק ישראל להוריד את הריבית על השקל, ירוויח המשקיע ריבית קטנה יותר.

השקעה במטבע חוץ

מט"ח (Foreign Exchange / FOREX), הכוונה היא רכישת מטבע זר מתוך ציפיה להשיג רווחים הנובעים מפערים בשערי החליפין בין המטבעות כך שבמקרה הטוב שער החליפין יגדל לטובתנו. לדוגמא, אם רכשנו דולר אחד (מטבע היעד) ב- 4 שקלים (מטבע הבסיס) ולאחר שבוע שער החליפין של הדולר מול השקל הוא דולר אחד לחמישה שקלים, הרווחנו 25% ואם שער החליפין ירד באופן שניתן לרכוש דולר אחד בשלושה שקלים יצא שהפסדנו 25%.

ההשקעה במטבע חוץ נחשבת בדרך כלל כהשקעה ספקולטיבית ומסוכנת והדבר נכון יותר ככל שמטבע היעד "אקזוטי" יותר. הסיכון באפיק זה נובע בין היתר בשל מגוון הגורמים המשפיעים על שערי החליפין אשר קשה לצפותם מראש והם עשויים להיות מושפעים, בין היתר, מגורמים כלכליים ופוליטיים הן במדינות המטבע והן בגורמים בינלאומיים אחרים. כאמור, מסלול השקעה זה נחשב לספקולטיבי ובעל סיכון גבוהה בשל הקושי לנבא את תנודות שערי החליפין. נמליץ על הסבר על השקעות מתקדם יותר לטובת התעמקות בתחום זה.

הסבר על השקעות - השקעות ספקולטיביות מול סולידיות

השקעה בתעודות סל

תעודת סל היא נייר ערך העוקב אחר השינוי הממוצע במחירן של אוסף מניות, המכונה מדד. לדוגמא, מדד ת”א 25 הינו המדד של 25 החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה בת”א. רכישת יחידה מתעודת סל מסויימת, שקולה לרכישת כל המניות הכלולות במדד אחריו עוקבת התעודה, ומבטיחה למחזיק התעודה את תשואת המדד מבלי להשקיע באופן ישיר בכל אחת מהמניות המרכיבות אותו בנפרד.

היות וישנם מדדים רבים מאוד, מגוון תעודות הסל הוא רחב ביותר. ישנן תעודות סל העוקבות אחר מדדים כללים כגון מדד ת”א 25, וישנן תעודות סל העוקבות אחר מדדים סקטוריאלים כגון מדד מחירי סחורות, חברות מסקטור מסויים וכדומה. תעודות הסל השונות נסחרות בבורסה בכל ימי המסחר בדיוק כמו כל אחת מהמניות הכלולות במדד עצמו. על כן, ניתן למכור את תעודות הסל שאתם מחזיקים בכל עת ולקבל את שווין במזומן ולעיתים אף להמירן למניות המרכיבות את המדד (בהתאם לתשקיף התעודה).

בניגוד לקרנות נאמנות, דמי הניהול הנגבים ממחזיקי תעודות הסל השונות הינם נמוכים.

בניגוד לקרנות נאמנות, דמי הניהול הנגבים ממחזיקי תעודות הסל השונות הינם נמוכים, פחות מחצי אחוז עד אחוז מההשקעה. תעודות הסל העוקבות אחר המדדים הישראליים אף אינם גובות דמי ניהול בכלל בדרך כלל. אי לכך, תעודות סל הן אפיק השקעה אטרקטיבי ביותר עבור משקיעים המעוניינים להשיג תשואה יפה ללא צורך לנהל את תיק ההשקעות שלהם באופן אקטיבי.

השקעה בקרנות נאמנות

קרן נאמנות היא מכשיר השקעה המאפשר להשקיע בניירות ערך באמצעות השתתפות בתיק השקעות משותף של קבוצת משקיעים המנוהל על ידי חברת השקעות (מנהל הקרן). משקיע המחזיק ביחידות בקרן כלשהי זכאי לשותפות ברווחים של הקרן בהתאם לגודל האחזקה. ניהול הקרן מתבצע על ידי חברת השקעות מוסמכת, הבוחרת בעצמה את ניירות הערך לקרן ההשקעות על פי התשקיף של הקרן. המשקיע בקרן נאמנות אינו נדרש כלל להקדיש זמן לבחירת ניירות הערך לתיק ההשקעות שלו (אך הוא חייב להקדיש זמן לבחירת הקרן המתאימה לו).

ישנו מגוון רחב מאוד של קרנות נאמנות, החל מקרנות המתרכזות בהשקעה ברכיבים בסיכון נמוך ועד לקרנות המשקיעות בעיקר במניות. ישנן גם קרנות המשנות את מדיניות ההשקעה שלהן מידי תקופה בהתאם למצבו של השוק (קרנות גמישות), ולכן מקנות גמישות רבה יותר למשקיע. מגוון זה מאפשר לכל משקיע לבחור את הקרן או הקרנות המתאימות לאופיו ולצרכיו.

החסרון העיקרי של ההשקעה בקרנות נאמנות הוא דמי הניהול הגבוהים.

החסרון העיקרי של ההשקעה בקרנות נאמנות הוא דמי הניהול והנאמנות הגבוהים שגובה הקרן בעבור ניהולה, דמי ניהול העשויים להגיע לכ- 4% ויותר מסכום ההשקעה ולכן צפויים לצמצם את התשואה של ההשקעה שלכם באופן משמעותי.

מלווה קצר מועד (מק”מ)

נסיים הסבר על השקעות במק”מ. מק״מ הוא סוג של אגרת חוב המונפקת על ידי המדינה (בנק ישראל) במחיר נמוך מהמחיר בעת הפדיון (שנה לאחר הנפקת המק”מ). ההפרש בין מחיר קניית המק”מ לבין המחיר שתקבלו מהמדינה בתום התקופה יהיה התשואה שלכם. בשפה פשוטה יותר, המדינה למעשה לווה מכם כסף לצרכיה השונים ומתחייבת להחזיר לכם את סכום ההלוואה בתוספת כספית ידועה מראש לאחר שנה. לדוגמא, אם קניתם יחידת מק”מ אחת שמועד פדיונה יחול בעוד שנה בסכום של 96 אגורות, בתום השנה תפדה היחידה באופן אוטומטי וחשבונכם יזוכה ב- 100 אגורות, כלומר תשיגו תשואה שנתית של קצת יותר מ- 4%.

המק”מ, בניגוד לפקדונות, נסחר בבורסה בכל ימות המסחר, ולכן ניתן למכור אותו בכל עת בה תחפצו בכך. במקרה כזה, תשיגו בדרך כלל רק חלק מהתשואה השנתית המובטחת. כאן בעצם טמון הסיכון היחיד הכרוך בהשקעה במק”מ. מכיוון שהוא נסחר בבורסה מידי יום, ישנם ימים בהם מחירו יכול באופן עקרוני לרדת. אבל, אם לא תמכרו את המק”מ לפני מועד הפדיון שלו, כספכם והתוספת הכספית המובטחת ישולמו במלואם. המדינה מנפיקה סדרת מק”מ חדשה מידי חודש, אי לכך יש באפשרותכם לרכוש יחידות של המק”מ על פי מועד הפדיון המתאים לצרכיכם.

נקודת המבט של החיסכון בכסף

המשותף לכל אחד מאפיקי ההשקעות שכתבנו עליהם הוא שתצטרכו לשלם לגוף מסוים כסף, הרבה כסף לאורך השנים עבור דמי ניהול ופעולות פיננסיות. לא משנה אם מדובר על תיק מניות, תעודות סל או החזקה של קרנות נאמנות, תמיד יהיה תשלום, לבנק או לגוף השקעות.

תתמקחו תמיד! לא משנה אם מדובר על תיק מניות, תעודות סל או החזקה של קרנות נאמנות, תמיד יהיה תשלום, לבנק או לגוף השקעות.

מה שאתם חייבים לעשות זה להתמקח על הכל. על הריבית, על דמי הניהול ועל עלות הפעולות (במידה ויש כמו בקניה ומכירה של מניות). התמקחות כזו יכולה לחסוך לכם כסף רב אותו תוכלו להשקיע מחדש בהשקעה הבאה שלכם.

אחרי פוסט חשוב אך ארוך, הרשו לי לסכם בפסקה אחת

לסיכום הסבר על השקעות, לפני שמחליטים היכן להשקיע את כספינו, חשוב ביותר להיוועץ ביועץ השקעות ותיק ומנוסה ולהתאים את מסלול ההשקעה לצרכינו – רמת הסיכון, הנזילות, התקופה וצרכים ספציפיים אחרים שעשויים להיות בעלי חשיבות בעינינו. לאחר ההחלטה הזו, תתמקחו על דמי הניהול והריבית. ניתן להוריד את הכל. קבלו הצעות ממתחרים והשתמשו בהן כדי להוריד את המחיר. חשוב להבהיר, כי אין באמור לעיל להוות סקירה וחלוקה ממצה אלה ניסיון להבהיר את ההבדלים בין אפיקי השקעה השונים ובטרם ביצוע השקעה כלשהי כדאי להעזר ביועץ מוסמך.

כתבות נוספות

One thought on “הסבר על השקעות – מבוא לחוסך המתחיל

 1. כתבה מעולה! תודה!
  איכשהוא הכל נראה כמו שוק אצלנו. מי שלא מתמקח בבנק, בקרנות הפנסיה, במשכנתא – פשוט דופקים אותו.

  זה מצחיק אבל ככל שהגוף מולו אתה מתנהל גדול יותר, המיקוח הופך ליותר ״שכונה״.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.